About

EN Matters of Making is an unfinished collaborative project with second-year students from the Master’s Program at Designskolen Kolding and VERA Skole for Kunst og Design. Through co-creation workshops and methodologies of sustainability we explore alternative creative learning tools. We aim to empower designers, artists and creatives to make what matters and explore new sustainable futures together.


DK Matters of Making er et ufuldstændigt samarbejdsprojekt med andetårsstuderende fra kandidatuddannelsen på Designskolen Kolding og VERA Skole for Kunst og Design. Gennem co-creation workshops og metoder inden for bæredygtighed undersøger vi alternative kreative læringsværktøjer. Vores mål er at give designere, kunstnere og kreative redskaber til at skabe det, der betyder noget, og udforske en alternativ bæredygtig fremtid sammen med os.


UNFINISHED Studio

EN Unfinished Studio is three design students from Designskolen Kolding. Unfinished Studio is 15 design and architecture students from VERA Skole for Kunst og Design. You are also Unfinished Studio! This is a collaborative team where Alexander, Camille and Eladia will be your guides.


DK Unfinished Studio er tre designstuderende fra Designskolen Kolding. Unfinished Studio er 15 design- og arkitekturstuderende fra VERA Skole for Kunst og Design. Du er også Unfinished Studio! Dette er et samarbejde, hvor Alexander, Camille og Eladia vil være dine guides.


Alexander Hinnerskov – Industrial Design – MA Design for Planet

EN “I am an unfinished master’s students in industrial design specialising in sustainability. I have a background in product design working with furniture, interiors and home accessories. I took my bachelor degree at Central Saint Martins in London where I have taught design for the past eight years. I’m passionate about creating useful objects and developing learning tools for creative skills.”


DK ”Jeg er en ufuldstændig kandidatstuderende i industrielt design med speciale i bæredygtighed. Jeg har en baggrund inden for produktdesign, og arbejder med møbler, interiør og boligtilbehør. Jeg tog min bachelorgrad på Central Saint Martins i London, hvor jeg har undervist i design i de sidste otte år. Jeg brænder for at skabe nyttige objekter og udvikle læringsværktøjer til kreative færdigheder. ”


Camille de Boisfleury – Communication Design – MA Design for People

EN “I am an unfinished master’s students in communication design specialising in social design. I am from Paris and have a bachelor’s degree in graphic design specialised in print. I have worked in New York for some time and then I joined the masters program. My main interests are learning tools, pedagogy and history.” 


DK ”Jeg er en ufuldstændig kandidatstuderende i kommunikationsdesign med speciale i socialt design. Jeg er fra Paris og har en bachelorgrad i grafisk design med speciale i tryk. Jeg har arbejdet i New York i nogen tid, og derefter startede jeg min kandidatuddannelse. Mine hovedinteresser er læringsværktøjer, pædagogik og historie.”


Eladia Euleen Dahl – Accessories Design – MA Design for Planet

EN “I am an unfinished master’s students in accessory design specialising in sustainability. I took my BA at KEA where I studied ‘Jewellery, Technology and Business’ and had a semester at Otis College of Art and Design where I studied product design and installation art. My craft is jewellery making and my passion is fine art and storytelling where I engage with other cultures.”


DK “Jeg er en ufuldstændig kandidatstuderende i accessory design med speciale i bæredygtighed. Jeg tog min BA på KEA, hvor jeg studerede ‘Jewellery, Technology and Business’ og havde et semester på Otis College of Art and Design, hvor jeg studerede produktdesign og installationskunst. Mit håndværk er smykkefremstilling, og min passion er kunst og historiefortælling, hvor jeg engagerer mig i andre kulturer.”


Collaboration Partners – Samarbejdspartnere

VERA Skole for Kunst og Design

Designskolen Kolding